Home
Products
Reference
Contact NAWANO

  NAWANO Jakko16
  NAWANO Jakko24
  NAWANO JakkoPlus ›
  NAWANO DORA-16R

 

NAWANO Model : DORA-16R

Specifications

 4 Programs กำหนดแผนการทำงานได้แบบอิสระแยกจากกัน
 16
Stations (ต่อพ่วงได้ถึง 8 Solenoid/Station, เปิดพร้อมกันได้ 10 Solenoid)
 4 Start times/Program กำหนดเวลาเริ่มทำงานได้ 4 ช่วงเวลาต่อโปรแกรม
 1-120 นาที Run times ตั้งเวลาได้ละเอียด 1 นาที (กำหนดสูงสุดได้ตามต้องการ)
 14 Days calender กำหนดวันทำงานได้ จันทร์-อาทิตย์ ทั้ง 2 สัปดาห์ แตกต่างกันได้ 14 วัน
 10-200% Budget ปรับตั้งอัตราส่วนเวลาได้ทั้ง 6 โปรแกรม
 Program repeat สั่งให้ทำงานซ้ำโปรแกรมเดิมได้ถึง 2 ครั้ง และกำหนดเวลาหยุดก่อนทำซ้ำได้
 LCD Display ขนาด 4 บรรทัด แสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ง่ายในการแก้ไขโปรแกรม
 อะไหล่ทุกชิ้นมีจำหน่ายในประเทศไทย ไม่ต้องสั่งนำเข้ามาเป็นพิเศษ
 รับประกันสินค้า 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย

 
Angel Advance Tech Co., Ltd.
29 ซ.ลาดพร้าววังหิน76 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2942-2436-7 แฟกซ์. 0 2942-2418

ฝ่ายขาย : sale@angeladvance.com ธุรกิจสัมพันธ์ : angel@angeladvance.com